1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
2. Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Öğrenci, mezun, akademik personel, idari personel, yarı zamanlı akademik personel, çalışan adayı, eski çalışan, ziyaretçi, üçüncü taraf firma çalışanı v.b.)
3.Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
4. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

İşbu form, İstanbul Aydın Üniversitesi ile olan ilişkinizin tespit edilerek; Üniversitemiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin varlığı halinde mevcut verilerin eksiksiz olarak belirlenerek başvurunuza doğru ve yasal süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tarafımızca tanzim edilmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşımını önlemek ve verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla işbu forma ilişkin ek evrak ve bilgi ( nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) talep etme hakkına sahiptir. Form kapsamındaki taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru, güncel ve/veya yeterli olmaması halinde İstanbul Aydın Üniversitesi işbu taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmediğini ve her türlü yasal hakkını saklı tuttuğunu beyan eder.